måndag 31 oktober 2016


Uusia ihmisiä ja uusia kokemuksia!
Nya människor och nya upplevelser!


Syksy jatkuu erinlaisilla projekteilla ja "Geocashailulla".
Hösten fortsätter med många olika projekt och "Geocashing".


Kivat pallo koristeet narusta, liimasta ja vesiilmapalloista!
Roliga boll dekorationer av garn, limm och vattenballonger!


Asiakkaan oven korjaus kesken.
Reparation av en kunds utedörr på gång.


Viikon uusi teema - viinikorkit!
Veckans nya tema - vinkorkar!
Mitäs niistä voisi keksiä...?
Vad skulle man kunna hitta på med dom då...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar